Mur & Fasadearbeider AS ble etablert i aksjeselskaps form i 1999 av murmester/byggningsingeniør Tom Barland etter lang fartstid som selvstendig næringsdrivende innen murerfaget.

 

Organisasjon

Selskapet ledes administrativt av murmester Tom Barland som styreformann og daglig leder. Barland har, som daglig leder av selskapet, utarbeidelse av anbudsberegninger, kontraktsforhandlinger og administrativ prosjektoppfølging som hovedansvarsområde.

Kunden står i fokus i Mur og Fasadearbeider AS sin planlegging av alle handlinger på byggeplass, både m.h.t. daglige arbeidsutførelser og tilhørende løpende informasjon.

Selskapet har 9 fast ansatte, d.v.s en fin blanding av yrkesfaglig kreativitet og mangeårig yrkeserfaring.

  • Daglig og faglig leder: bygningsingeniør, murmester Tom Barland, eier 100%
  • Formann/bas flislegging m.m: Terje Brendsrød.
  • Formann/bas fasadearbeider m.m.: Dariusz Kowal.
  • Formann/bas fasadearbeider m.m.: Krzysztof Bak.
  • Formann/bas fasadearbeider m.m.: Przemyslaw Kowal.

Kompetanseområder / sertifikater:

Selskapet har mangeårig og bred kompetanse innen de alminnelige yrkesfaglige områder som mur, puss og flisarbeid.

Tom Barland har svennebrev fra 1974, mesterbrev fra 1977 og han ble uteksaminerte fra Teknisk Fagskole for husbygging i 1980. Han har lang yrkeserfaring og er medlem av Norske Murmestres Landsforening og Vestfold Murmesterforening.  Terje Brendsrød er murer og har godkjenningsbevis for våtromsarbeid etter Våtromsnormen.

Han har lang erfaring innen fasadepussteknikker, flislegging og murarbeid generelt.

 Mur & Fasadearbeider AS har, fra før aksjeselskapsetableringen, gjennomført importørorganisert kurs- og opplæringsvirksomhet, ervervet spisskompetanse innen områdene fasaderehabilitering og fasadepussystemer. Under dette ligger også teknikker for pussystemer med og uten isolasjon. Selskapets kompetanseoppbygging innenfor disse arbeidsområder har vært så solid at innehaverne i perioder benyttes som instruktører av importørselskapet i Norge og agenturselskapet i Skandinavia.

Intern opplæring og HMS implementering:
Mur & Fasadearbeider AS gjennomfører strukturert opplæring av alle ansatte i henhold til de kurs og videreutviklingsprogram som tilbys selskapet eller eierne gjennom bransjeorganisasjoner og fagforbund. Instrukser for fornyelse og løpende repetisjon av HMS-rutiner er fastsatt i selskapets interne forretningsbeskrivelser.

Fasadeisolering, Sjømannshjemmet i Stavern